Orzechowo, 25. 05. 2018 r.

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie, Stare Orzechowo 45, jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy,                     w której się z nami kontaktujesz. W celu skontaktowania się z Inspektorem Danych Osobowych napisz pod adres       e - mail: iod@pomiechowek.pl. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu załatwienia Twojej sprawy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawiania, usunięcia, ograniczania przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia Twojej sprawy.