Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie

 • Adres

  Stare Orzechowo 45

  ul. 05-180 Stare Orzechowo

  Gmina Pomiechówek

  Powiat nowodworski

  Województwo mazowieckie

 • Kontakt

  e-mail: szorzechowo@wp.pl

  tel.: (22)7854287

Stanowiska

 • Dane IOD

  Justyna Wyrzykowska

  e-mail: iod@pomiechowek.pl

Wiadomości