Tutaj powinien być opis

Spotkanie Wigilijne

       Aby tradycji stało się zadość, 17 grudnia cała społeczność Naszej Szkoły zebrała się by wspólnie świętować uroczystości związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia.
       Swoją obecnością zaszczycili Nas wyjątkowi goście m.in. Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego p. Paweł Calak, Wójt Gminy Pomiechówek p. Dariusz Bielecki, Zastępca Wójta Gminy Pomiechówek p. Mariusz Łempicki, Przewodniczący Rady Gminy Pomiechówek p. Jan Drzazgowski, Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Pomiechówek     p. Andrzej Górecki i p. Andrzej Malasiewicz, Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Małgorzata Lewczuk, Skarbnik Gminy Pomiechówek              p. Kamila Gronczewska, Kierownik Hali Sportowej w Pomiechówku      p. Rafał Bochenek, Proboszcz Parafii Pomiechowo Ksiądz Kanonik Tomasz Cymerman, Kierownik PERN „Przyjaźń” p. Mieczysław Oleksiak, p. Agnieszka Sosnowska, p. Anna Woźniczko oraz Rodzice, Nauczyciele i przyjaciele Naszej Szkoły.
       Pani Dyrektor Marzena Bryjak przywitała wszystkich zgromadzonych gości i zaprosiła do wspólnego kolędowania podczas wystawianych przez uczniów Jasełek.
       Wśród mroku i migocących gwiazd, dzieci z wielkim zaangażowaniem odegrały swoje role, za co zostały nagrodzone gromkimi brawami.
       Następnie Ksiądz Proboszcz odczytał Ewangelię wg Świętego Łukasza i w pełnej radości i ciepła atmosferze, składając sobie wzajemnie życzenia, podzieliliśmy się opłatkiem.
Uroczystość uwieńczona została przygotowaną przez Rodziców, przy współudziale nauczycieli, wigilijną wieczerzą.