Tutaj powinien być opis

Doradztwo zawodowe w naszej szkole...

Uczniowie klasy VII w ramach doradztwa zawodowego wykonują zadanie, podczas którego mają przygotować obchody Pierwszego Dnia Wiosny (uczą się rozpoznawać role, jakie pełnią w grupie, poznają swoje mocne strony, dzielą zadania, rozwiązują sytuacje kryzysowe, planują itp.). Działanie zatem, nie jest tylko zabawą, ale skupia się na kompetencjach kluczowych, które przydadzą się uczniom w przyszłości. Trzeba jednak przyznać, że dobre wykonanie zadania, nie wyklucza dobrej zabawy. Oto jak siódmoklasiści tworzą tradycyjną, ekologiczną Marzannę (zapraszamy do galerii zdjęć).

Efekt końcowy pokażemy dopiero w czwartek.
Kolejnym działaniem przybliżającym młodzież do dokonania dobrego wyboru ścieżki edukacyjnej było uczestnictwo (15 marca br.) klasy VII i VIII w XX Powiatowej Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Nowodworskiego. W giełdzie uczestniczyło bardzo dużo młodzieży, ale udało nam się wyjść z rękami pełnymi ulotek i głowami pełnymi pomysłów co dalej...