Tutaj powinien być opis

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Tak niedawno żeśmy się spotkali,a już pożegnania nadszedł czas, tyle żeśmy ze sobą przebywali
a dziś już wspomnienia łączą nas….

Słowa znanej piosenki doskonale oddają charakter akademii, która miała miejsce w hali sportowej naszej szkoły 19 czerwca 2019r. z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019 i tym samym edukacji na poziomie szkoły podstawowej uczniów klasy ósmej. Uroczystość, na której obecni byli: dyrekcja i nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz goście honorowiWójt Gminy Pomiechówek Pan Dariusz Bielecki, Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Drzazgowski, Sekretarz Gminy Pani Bożena Śliwińska oraz Inspektor d/s oświaty Pani Marta Zawadzka przebiegała zgodnie z ceremoniałem szkoły, a poprowadziła ją wychowawczyni klasy VIII Pani Joanna Dulczewska - Pietras.
Na wstępie głos zabrała dyrektor szkoły Pani Marzena Bryjak, która powitała wszystkich, kierując szczególne słowa do ósmoklasistów. Życzyła, by wakacje były miłym i bezpiecznym czasem odpoczynku podczas słonecznej pogody oraz żeby uczniowie nabrali sił do zdobywania wiedzy w następnej klasie.Następnie Pan Wójt Dariusz Bielecki wręczył nagrody od lat przyznawane uczniom za bardzo wysokie wyniki w nauce, za najwyższy wynik na egzaminie ósmoklasisty,za osiągnięcia sportowe oraz stypendia naukowe za wysokie wyniki w nauce i sporcie.

Następnie pani Dyrektor Marzena Bryjak wraz z wychowawcami wręczyła nagrody i dyplomy  dla uczniów, którzy uzyskali najwyższą średnią i otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem.

Ciepłe słowaskierowała do dzieci i nauczycieli przewodnicząca prezydium Rady Rodziców - Pani Joanna Bońska.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, podczas której klasa ósma żegnała się ze swoimi nauczycielami wręczając im " Ananasy" w różnych kategoriach. Wszyscy świetnie się bawili, aż żal było żegnać Naszych Absolwentów. Po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami rozeszli się do sal, gdzie nastąpiło wręczenie świadectw pozostałym uczniom oraz pożegnanie z nauczycielami.