Tutaj powinien być opis

Konkurs #OSE Wyzwanie " Smart Szkoła "

Słów kilka o tym, że warto podejmować wyzwania!!!
 
Dyrektor naszej szkoły  - Marzena Bryjak szuka wszelkich sposobów, aby podnieść jakość nauczania w nasze szkole. Z jej inicjatywy przystąpiliśmy do konkursu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Konkurs #OSEWyzwanie, organizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Państwowy Instytut Badawczy NASK. 
Do konkursu przystąpiło 1606 szkół z całej Polski. Wielka radość przepełniła nasze serca gdy odnaleźliśmy Naszą Szkołę na liście laureatów, i tak:
 
W konkursie wygraliśmy UWAGA!!!!
 
-najnowocześniejszą mobilną pracownię multimedialną, która składa się m.in. aż z 16 laptopów.
 
- zagwarantowaliśmy swojej szkole dostęp do bezpiecznego, szybkiego i bezpłatnego internetu oraz nowoczesnej mLegitymacji szkolnej, którą uczniowie mają w swoim smartfonie.
 
-zapewniliśmy uczniom dostęp do komputerów nie tylko podczas lekcji informatyki. Dzięki mobilnej pracowni multimedialnej kompetencje cyfrowe można kształcić i podnosić podczas zajęć z dowolnego przedmiotu i w każdej sali lekcyjnej.
 
Jak tego dokonaliśmy?
Klasa siódma pod okiem swojej wychowawczyni Ilony Piątak wykonała kilka prac dotyczących smart szkoły. Spośród nich została wybrana praca Alicji i Izabeli i wysłana na konkurs.
Wg wizji siódmoklasistów szkoła przyszłości, to taka, gdzie będziemy się uczyć w oparciu o narzędzia korzystające z wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR) rzeczywistości.
Nauczyciel informatyki - Łukasz Buraczyński zarejestrował i zgłosił naszą szkołę.
A Pani Iwona Królikowska dołożyła swoją cegiełkę zgłaszając swoje zajęcia "od kodowania do programowania" 
Spełniliśmy wszystkie warunki udziału i oczekiwaliśmy na wyniki, które okazały się być dla nas pomyślne. 
 
Czasami wystarczy niewielka iskra, by rozpalić wielki potencjał i odmienić oblicze małej wiejskiej szkoły !!!