Tutaj powinien być opis

Realizacja programu Kod do przyszłości.

Wszystko zaczęło się 2 lata temu, kiedy to w 2017 roku dyrektor Marzena Bryjak zgłosiła naszą szkołę do udziału w projekcie Kod do Przyszłości, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej. Fundacja bierze udział w konkursie na dofinansowanie projektów z funduszy unijnych w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem jest zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania programowania przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz umiejętności podstaw programowania uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, na terenie gmin wiejskich i miejsko – wiejskich.
Efektem będzie również rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej umożliwiających prowadzenie tzw. zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, a w dalszej perspektywie, również do prowadzenia nauki programowania w ramach kształcenia zintegrowanego, co pozwoli na utrzymanie trwałości efektów projektu.

W związku z powyższym, jest nam niezmiernie miło poinformować, że doczekaliśmy się realizacji projektu na naszym terenie, a co się z tym wiąże, szkoła zyska kolejne profity. Jakie? Otóż:

Szkoła otrzyma 8 zestawów klocków Lego WeDo wartych ok. 7000 PLN, a każdy nauczyciel, który ukończy szkolenie – tablet.
Każdy zgłoszony nauczyciel z klas 1-3 otrzyma bezpłatne szkolenie w dwóch etapach: najpierw z innymi nauczycielami w grupie ok. 15 osobowej, a potem ucząc dzieci ( zajęcia lekcyjne w praktyce ).

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że po raz kolejny los sprzyja naszej szkole i że będziemy mogli wpisać się w najwyższe standardy nauczania już od pierwszych klas. Spełnimy tym samym nowe wymogi podstawy programowej, do której nauka kodowania została wprowadzona w 2017 roku

Warto było czekać, prawda ?