"SCIENCE BUSKING" - CZYLI JAK BAWIĆ SIĘ FIZYKĄ.

Uczniowie z klas VII i VIII będą uczestniczyli w wykładzie prowadzonym przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego w formie "kuglarstwa naukowego". Zajęcia będą pokazywać, że zarówno fizyka jak i praca naukowa nie są NUDNE! Podczas zajeć zaprezentowane zostaną proste eksperymenty nawiązujące do trudnych zagadnień. W sposób niestandardowy omówione zostaną także pojęcia, które wprowadzane są na lekcjach fizyki.

 

Zajęcia przeprowadzone zostaną dzięki projektowi Centrum Edukacji Obywatelskiej "Fizyka-pasja-społeczeństwo"realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, priorytet III: Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju , działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.